pátek 25. března 2022

Země lvího boha

Všechny kmeny žijící v okolí řeky Mazoe mají  "Mondoro" nebo "Lvího boha".  Je to něco jako velekněz, který má v té zemi víc moci než sám náčelník. Úřad velekněze je dědičný a v té zemi se neudělá žádné důležité rozhodnutí bez porady s "Bohem - lvem". Je to jediný bůh, kterého tu lidé znají nebo ke kterému se modlí a předkládají mu smířlivé oběti. Místo, kde žije, se nazývá "Zimbabwi", což prakticky znamená "místo modlitby a oběti." 


Frederick Courtenay Selous, "Travel and Adventure in South Africa: Being the Narrative of the Last Eleven Years Spent by the Author on the Zambesi and its Tributaries; With an Account of the Colonisation of Mashunaland and the Progress of the Gold Industry in That Country", 1893