pondělí 23. srpna 2021

Emil Holub: Zoologická terminologie

V díle Emila Holuba se občas objevují jména zvířat, která dnes nepoužíváme. Zoologická terminologie se  posunula, a to nejen v češtině, ale i v latině. S rozvojem poznání se některé dřívější druhy rozpadají na více samostatných druhů. Občas je docela detektivka to rozluštit.

 • puchol - V Africe pucholové nežijí. Na Madagaskaru žije puchol malý, v Asii další tři druhy. Proto Emil Holub pravděpodobně myslí cibetku africkou, ale mohla by to být i některá z ženetek.
 • pallah - impala
 • sajka ploskatá, gazela ploskatá- buvolec běločelý, blesbok
 • gazela schovávavá - chocholatka schvávaná, common duiker.
 • gazela kozorohovitá - antilopa trávní, steenbok. V němčině je kozoroh der Steinbock.
 • gazela skákavá - antilopa skákavá, springbok
 • gazela kabunda - záhada. Emil Holub zmiňuje něžné gazely zvané kabunda jen jednou v Zambii blízko území Mašukulumbů. Nenašel jsem žádnou gazelu žijící v této oblasti. Možný kandidát je voduška pukuantilopka pižmová - suni, antilopa Sharpeova nebo některá z chocholatek.
 • sajka laní, zuluská antilopa laní - buvolec stepní káma, Red hartebeest
 • antilopa kakatombe - buvolec stepní nkonzi (Lichtensteinův), Holub ho striktně odděluje od buvolce káma.
 • sajka blankytná - chocholatka modrá
 • grysbuck - antilopa Sharpeova
 • gazela orbecki,  "která  žije  v  párech  na  rovinách oblasti  solných  pánví,  v  malých  pak  stádech  za  řekou  Zambesi" - podle tohoto popisu snad voduška puku, nebo oribi? Záhada.
 • antilopa urebi - oribi
 • antilopa Harrisova,  - antilopa vraná (taxon je popsán Harrisem)
 • antilopa kamzičí - V doslovu knihy Cesta do země Mašukulumbů se uvádí, že je to skálolez, ale to je nesmysl - Holub uvádí, že je to nejkrásnější antilopa vůbec. Což skálolez rozhodně není. Domnívám se proto, že se opět jedná o antilopu vranou - která může kresbou srsti připomínat kamzíka.
 • antilopa šavlorohá - přímorožec jihoafrický. Určitě ne přímorožec šavlorohý, jak se mylně uvádí v doslovu ke knize Cesta do země Mašukulumbů. Ten v jižní Africe nežije.
 • antilopa roenní - antilopa koňská
 • gazela rákosná - bahnivec jižní. Holub uvádí latinské jméno redunca eleotragus (viz Brehm), ale toto jméno se už nepoužívá.
 • koza kobusí - voduška velká znamenaná 
 • dauvi - zebra Burchellova Netuším, kde se vzalo jméno dauvi. Nikde jinde jsem na něj nenarazil. Kdyby Holub neuvedl latinské jméno, nevěděl bych, o čem mluví.
 • kolobe - prase savanové
 • šantoš - hyenka hřivnatá
 • uchoš - pravděpodobně komba jižní
 • mořská kočka -  Nabízela by se surikata (anglicky meerkat), ale Holub surikaty zná pod dnešním jménem. Je to kočkodan, v němčině meerkatze. Mohl by to být kočkodan červenozelený (vervet monkey, Südliche Grünmeerkatze) nebo kočkodan bělohrdlý (Sykes's monkey, Weißkehlmeerkatze).
 • kapský jezevec - medojed kapský
 • jihoafrický tukan - zoborožec žlutozobý
 • drop vrčivý - drop šedotemenný (Afrotis afraoides. Pozor - Holub uvádí Otis afra, neplést s Afrotis afra, dropem bělolícím, který žije pouze v jižním Kapsku, ale v Transvaalu se nevyskytuje. 
 • leguan vodní - varan nilský, nile monitor lizard
 • leguan zemní - varan bělohrdlý, rock monitor lizard

úterý 17. srpna 2021

Holická rokle Emila Holuba


 "Asi sto kroků nad vtokem Hart-Riveru do Vaalu končí Vaal svou pouť na sever a uhýbá k západu a jihozápadu. Přiměla jej k tomu skála, která své tvrdé čelo vztyčuje na sever od tohoto záhybu a tvoří pravý břeh Vaalu. Když popojdeme podél břehu asi třista kroků od ústí Hart-riveru, dorazíme nenadále k rozsáhlé roklině. Táhne se severovýchodním směrem. Jest blíž k řece hluboká asi 40 stop, v dalším pak průběhu je stále mělčí, až konečně asi dvě anglicé míle od řeky končí. To je rokle, kterou jsem nazval Holická."

Emil Holub, Cesty Emila Holuba I. - Černý ráj, nakl. Toužimský a Moravec, 1948

Popis Emila Holuba je natolik přesný a jasný, že můžeme Holickou rokli snadno lokalizovat i dnes. Nachází se v blízkosti Delportshoopu na severozápad od Kimberley. 

Tady je její poloha na Mapách Seznam.

Kruhová struktura v horní části mapy je zavlažované pole.